Obchodní podmínky - Zdravotnické prostředky - ORTGROUP MEDICAL s.r.o.

Nacházíte se na velkoobchodním eshopu pro odbornou veřejnost. Pro ostatní nakupující je určen eshop www.zdravpom.cz

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ORTGROUP Medical s.r.o.

a reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě www.ortgroup.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.ortgroup.cz je:
ORTGROUP Medical s.r.o. 
1. Máje 3236/103 
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 26858347 
DIČ: CZ26858347

 

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.ortgroup.cz , jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto kupujícího.

8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

 

III. Objednání zboží

1. Telefonicky na čísle 596 630 615. Při takto uskutečněné objednávce je prodávající schopen poskytnout informaci o ceně, způsobu doručení.

2. Prostřednictvím e-shopu www.ortgroup.cz. E-shop www.ortgroup.cz je určený výhradně k prodeji zdravotnického materiálu a techniky. V e-shopu www.ortgroup.cz mohou nakupovat pouze registrovaní zákazníci. Registrace není automatická, podléhá verifikaci ze strany prodávajícího společnosti ORTGROUP Medical s.r.o., která si vyhrazuje právo umožnit elektronicky objednávat pouze lékařům a zdravotnickým zařízením. E-shop není určen pro soukromé osoby.

3. E-mailem na adrese:    

 

IV. Expediční lhůty a dodací podmínky

1. Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím společností GLS. Při objednávce v hodnotě 2 000,- Kč bez DPH a vyšší, je doprava zdarma. V ostatních případech je účtováno dopravné 90,- Kč bez DPH, popř. si zákazník může zboží bezplatně vyzvednout v sídle firmy. Při platbě na dobírku musí být hodnota objednávky vyšší než 3 000,- Kč bez DPH, jinak je účtováno dopravné 120,- Kč bez DPH.

2. Platba je možná převodem nebo dobírkou, platby v hotovosti nejsou akceptovány.

3. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky.

4. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice.

 

V. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.ortgroup.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

1. Kupující má právo v souladu s občanským zákoníkem odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

b) výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně prodávajícím kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena alespoň 5% vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího před odesláním zboží a je povinen vyčkat písemného stanoviska kupujícího.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1.Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

2.Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

 

 

Reklamační řád

1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.ortgroup.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.

2. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese:  
Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis vady, včetně toho, jak se vada projevuje, případně požadavek na formu vyřízení oprávněné reklamace.  Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. 

Upozornění: 

V případě poškození obalu je kupující povinen ihned s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace. 

4. Prodávající je povinen informovat kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o vadách o následném postupu řešení reklamace a oprávněnou reklamaci vyřídit do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží od kupujícího.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

 

Souhlas s obchodními podmínkami

Kupující registrací vyslovuje souhlas s obchodními podmínkami provozovatele obchodu a společnosti ORTGROUP Medical s.r.o.  a dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu a společnosti ORTGROUP Medical s.r.o. Současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající mu zasílal akční nabídky, a takováto činnost prodávajícího nemůže být ze strany kupujícího považována za porušování ochrany osobních údajů, jež je sledována zákonem č. 101/2000 Sb.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Společnost Ortgroup Medical s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření kupní smlouvy, dodávky objednaného zboží, související fakturace a případného reklamačního řízení.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu:

Identifikační a kontaktní údaje zákazníka (jméno, příjmení, obchodní firma, sídlo, doručovací/kontaktní adresa, IČO, e-mail, tel. číslo)

* Údaje o poskytnutých produktech (dodané produkty a fakturace)

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně zaměstnanci společnosti Ortgroup Medical s.r.o. po dobu trvání smluvního vztahu a následně 10let za účelem povinné archivace dle příslušných právních předpisů.

 

Napište nám

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Zpráva:

 

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo

Vstupujete na velkoobchodní eshop, který je určen výhradně pro zásobování:

Pokud nesplňujete výše uvedené podmínky, klikněte ZDE a budete přesměrováni
na náš eshop www.zdravpom.cz, kde je možnost nákupů pro koncového zákazníka.

Cookies

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »